Smrti sa môžte vysmiať. Pokiaľ budete postupovať podľa Evanjelia.

Smrti sa môžte vysmiať. Pokiaľ budete postupovať podľa Evanjelia.

Evanjelium gr. εύάγγέλιον (eúangélion)– výraz pochádza z gréckych slov: „εύ“ (eú) – dobré, priaznivé, šťastné, veľmi, práve, úplne, hojne, pevne, riadne  a „άγγελία“ (angelia)posolstvo, správa, rozkaz (Václav Prach – Řecko-český slovník). Preto zrozumiteľným významom slova evanjelium je „dobrá správa“. Read more

Jan Blahoslav Přerovský. Biblí Kralická čtyři století svědectví pravdy v dějinách českého národa. (Hasa Radomír)

Jan Blahoslav Přerovský. Biblí Kralická čtyři století svědectví pravdy v dějinách českého národa. (Hasa Radomír)

Každý národ má své vynikající muže, kteří mu prokázali během svého života velké a trvalé služby. Vděčné potomstvo jim za to žehná a nezřídka jejich jména oslavuje a často si připomíná jejich skutky a pohlíží k nim v dobách utrpení, jako k hvězdám nesoucím mu naději jistého vítězství, Read more

Odluka cirkví od štátu, referendum o rodine a svetonázor.

Odluka cirkví od štátu, referendum o rodine a svetonázor.

  1. CIRKEV

Veľmi by pomohlo tejto spoločnosti ak by sa podarilo zmeniť tú predstavu, že cirkev je totožná s Rímsko – katolíckou cirkvou poťažmo s evanjelickou AV. Je prekvapujúce, že aj cirkevne nezainteresovaní ľudia rôzni politici, ekonómovia, novinári a ďalšie slovenské intelektuálne kapacity, toto, aspoň vo verejnom a mediálnom priestore, tiež nerozlišujú.  Read more

Zhrnutie obdobia Sudcov.

Zhrnutie obdobia Sudcov.

Po smrti Jozuu syna Núnovho, služobníka Hospodinovho, ktorý previedol Boží ľud, t.j. potomkov Iraelových cez rieku Jordán do zeme zasľúbenej Abrahámovi, a ďalej po smrti starších ľudu, ktorí prežili Jozuu, a ktorí poznali (1) všetky skutky Hospodinove, povstalo iné pokolenie po nich. Potomkovia boli iný v tom, že nepoznali (2) Hospodina, ani skutky, ktoré konal medzi ľudom. Read more